Ծառայությունների մատուցման պայմաններ:


Շնորհակալություն մեր կայք այցելելու համար: Մենք խնդրում ենք, որ ուշադիր ուսումնասիրեք սույն Օգտագործման պայմանների հիմնական մասը և բոլոր փաստաթղթերը, որոնք կապված են սույն Օգտագործման պայմանների հիմնական մասից (միասնաբար, \"Օգտագործման պայմաններ\") նախքան մեր կայքը օգտագործելը: Սույն Օգտագործման պայմանները սահմանում են պարտադիր լիցենզային պայմանագիր, որը կարգավորում է ձեր կողմից այս կայքի օգտագործումը: Դուք համաձայնում եք պարտավորված լինել սույն Օգտագործման պայմանների բոլոր մասերով, որոնք կիրառելի են այս Կայքն օգտագործելու ցանկացած ձևի համար: Եթե ​​դուք համաձայն չեք սույն Օգտագործման պայմանների որևէ մասի հետ, դուք չեք կարող օգտագործել այս կայքը սույն Օգտագործման պայմանների նման մասով կարգավորվող ձևով: Խնդրում ենք վերանայել մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը և Հրաժարումը, որը նաև կարգավորում է մեր կայքի օգտագործումը: Գաղտնիության և անվտանգության քաղաքականությունը ներառված է սույն Օգտագործման պայմանների մեջ: Եթե ​​այլ բան նշված չէ, այս կայքի ողջ բովանդակությունը, ներառյալ, առանց սահմանափակման, ամբողջ տեքստը, ծրագրերը, ապրանքները, գործընթացները, տեխնոլոգիաները, տեղեկատվությունը, բովանդակությունը և այլ նյութերը, ինչպես նաև բոլոր հեղինակային իրավունքները, ապրանքանիշերը, առևտրային հագուստը և/կամ այլ մտավոր սեփականությունը ( միասին, «Բովանդակություն»), և հավաքածուն (նշանակում է հավաքումը, դասավորությունը և հավաքումը) պատկանում են մեզ կամ երրորդ անձանց, ովքեր լիցենզավորել են նման Բովանդակությունը մեզ: Նման բովանդակությունը պաշտպանված է ԱՄՆ-ի և հեղինակային իրավունքի միջազգային օրենքներով: Մենք, մեր և մեր արտոնագրողների անունից, բացահայտորեն վերապահում ենք բոլոր իրավունքները, ներառյալ, առանց սահմանափակման, մտավոր սեփականության իրավունքները այս Կայքում և ամբողջ Բովանդակության և բովանդակության կազմման վերաբերյալ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հասանելի են այս կայքում: Այս Կայք մուտք գործելը չի ​​տրամադրում և չի համարվի որպես Ձեզ կամ Կայքի որևէ այլ օգտագործողի կողմից Կայքի, Բովանդակության կամ Բովանդակության կազմման որևէ լիցենզիա կամ այլ իրավունքներ շնորհելը: Մենք տրամադրում ենք այս կայքը ձեզ «ինչպես կա» հիմունքներով՝ առանց որևէ տեսակի երաշխիքի, լինի դա հստակ կամ ենթադրյալ: Այն չափով, որքանով դա թույլատրելի է կիրառելի օրենսդրությամբ, մենք սույնով հրաժարվում ենք բոլոր երաշխիքներից՝ հստակ կամ ենթադրյալ, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով դրանցով, առևտրականության, որոշակի նպատակի համար համապատասխանության, վերնագրի և չխախտման երաշխիքներից: Առանց վերը նշվածը սահմանափակելու, մենք որևէ հայտարարություն կամ երաշխիք չենք տալիս, որ (ա) մեր կայքում առկա տեղեկատվությունը կամ այլ նյութերը կլինեն առանց սխալների, (բ) մեր կայքի թերությունները կշտկվեն, (գ) մեր կայքը կամ դրա սերվերները զերծ են վիրուսներից կամ այլ վնասակար բաղադրիչներից և (դ) մեր Կայքը կլինի անվտանգ, հասանելի անընդհատ և առանց ընդհատումների: Ավելին, մենք որևէ հայտարարություն կամ երաշխիք չենք տալիս մեր կայքում առկա տեղեկատվության կամ այլ նյութերի օգտագործման, ճշգրտության, հուսալիության և/կամ ամբողջականության վերաբերյալ: Մենք կարող ենք հղումներ տրամադրել մեր կայքից դեպի այլ կայքեր՝ մեր այցելուներին հարմարության համար: Մենք չենք վերահսկում այդ կապակցված կայքերում տեղադրված բովանդակությունը, որոնք բոլորն ունեն օգտագործման առանձին պայմաններ և գաղտնիության քաղաքականություն: Մենք որևէ հայտարարություն չենք անում դրանցում առկա որևէ տեղեկատվության կամ այլ նյութի օգտագործման, ճշգրտության, հուսալիության և/կամ ամբողջականության մասին: Երրորդ կողմի կայքերի հղումները նախատեսված չեն և չեն ենթադրում պատկանելություն կամ հովանավորություն կամ հաստատում այդ կայքերին կամ նման կայքերը շահագործող երրորդ կողմերին: Մեկ այլ կայք հղում կատարելուց հետո դուք ենթարկվում եք այդ կայքի օգտագործման պայմաններին և գաղտնիության և անվտանգության քաղաքականությանը և օգտագործում եք այդ կայքը ձեր ռիսկով: Մենք չենք վերանայել բոլոր երրորդ կողմի կայքերը, որոնք կապված են կամ շրջանակում են այս Կայքին և պատասխանատվություն չենք կրում նման երրորդ կողմի կայքերում պարունակվող որևէ էջերի բովանդակության համար: Մտնելով այս կայք՝ դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ LACPECHVC-ն չի ուսումնասիրել բոլոր երրորդ կողմի կայքերը, որոնք կապված են կամ շրջանակում են այս Կայքին և պատասխանատվություն չի կրում նման երրորդ կողմի կայքերի որևէ էջերի բովանդակության համար: Մենք որևէ հայտարարություն կամ երաշխիք չենք տալիս որևէ տեղեկատվության (այդ թվում, առանց սահմանափակման, կրեդիտ քարտի և այլ անձնական տվյալների) անվտանգության վերաբերյալ, որոնք դուք կարող եք ունենալ կամ կարող եք խնդրել որևէ երրորդ կողմին տալ, և դուք սույնով անդառնալիորեն հրաժարվում եք որևէ պահանջից: մեզ՝ նման երրորդ կողմի կայքերի և դրանց բովանդակության նկատմամբ: Ցանկացած կայք կամ այդպիսի կայքերի հետ կապված որևէ այլ էջին ձեր հղումը ձեր սեփական ռիսկով է: Մենք որևէ պատասխանատվություն չենք ընդունում այս Կայքում տեղի ունեցող որևէ վարքագծի, գործողությունների կամ անգործության համար: Մենք ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չենք կրի ձեր առջև որևէ հետևանքային, պատահական կամ հատուկ վնասների, ներառյալ կորցրած շահույթի կամ տվյալների կորստի համար, նույնիսկ եթե դուք պնդում եք, որ մեզ տեղեկացրել եք նման վնասների մասին, կամ որևէ երրորդ կողմի պահանջների համար: Դուք համաձայնում եք փոխհատուցել, պաշտպանել և մեզ անվնաս պահել ձեր հաշվին ցանկացած պատասխանատվությունից, վճարներից (ներառյալ փաստաբանական վճարները) և/կամ ծախսերը, որոնք բխում են կամ առնչվում են ձեր խախտման կամ Օգտագործման պայմանների խախտման հետ: Դուք համաձայնում եք, որ ցանկացած դատական ​​գործընթացի իրավազորությունը և վայրը, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն բխում է կամ առնչվում է Օգտագործման պայմաններին կամ սեփականությանը, շահագործմանը կամ պահպանմանը սույն վեբ կայքին, պետք է լուծվի բացառապես համապատասխան վիճակում կամ, երբ առարկայի իրավասությունը տեղին է: , դաշնային դատարան Լոս Անջելես շրջանի Կալիֆորնիա նահանգում։ Բոլոր նման վեճերը պետք է կարգավորվեն և մեկնաբանվեն Կալիֆորնիա նահանգի օրենքներին համապատասխան: Դուք համաձայնում եք, որ մենք կարող ենք փոփոխել այս Օգտագործման պայմանները մեր հայեցողությամբ, առանց ձեզ ծանուցելու, և որ այս կայք մուտք գործելու ձեր իրավունքը պայմանավորված է սույն Օգտագործման պայմանների ամենաարդիական տարբերակին ձեր համապատասխանությամբ: Դուք նաև համաձայնում եք, որ մենք ցանկացած պահի կարող ենք փոփոխել այս Կայքի ամբողջ կամ որևէ մասը և/կամ ցանկացած ծառայություն, որը հասանելի է այս կայքում առանց ծանուցման կամ պատճառի: Մենք ցանկացած պահի կարող ենք դադարեցնել սույն Օգտագործման պայմանների բոլորը կամ դրանց մի մասը և/կամ այս կայքի ամբողջ կամ որևէ մասը առանց ծանուցման կամ պատճառի: Դուք համաձայնում եք չօգտագործել այս Կայքի բոլոր կիրառելի մասերը որևէ պատճառով, եթե մենք ցանկացած պահի դադարեցնում ենք ձեր մուտքը այս Կայքի ամբողջ կամ որևէ մասի, մենք դադարեցնում ենք սույն Օգտագործման պայմանների ամբողջ կամ որևէ մասը, կամ դուք համաձայն չեք սույն Օգտագործման պայմանների բոլորը կամ դրանց որևէ մասը: Եթե ​​ցանկացած պահի համաձայն չեք սույն Օգտագործման պայմանների կամ Գաղտնիության և անվտանգության քաղաքականության որևէ մասի հետ, դուք պետք է անհապաղ դադարեցնեք այս Կայքի օգտագործումը: Օգտագործման այս պայմանները կազմում են ձեր և մեր միջև ձեր առնչվող ամբողջ համաձայնագիրը: մուտք գործել և օգտագործել այս Կայքը և փոխարինել ցանկացած նախկին կամ ժամանակակից ներկայացուցչություններ կամ համաձայնագրեր: Սույն Օգտագործման պայմանները պետք է կարգավորեն մեր օրինական իրավունքները և պարտականությունները: Սույն Օգտագործման պայմաններով այլ կերպ չտրամադրված ցանկացած իրավունք վերապահված է մեր կողմից: Սույն Համաձայնագիրը չի կարող փոփոխվել բացահայտ կամ ենթադրաբար, բացառությամբ վերը նշված Բաժին 11-ում: Եթե ​​սույն Օգտագործման պայմանների որևէ դրույթ համարվում է անվավեր կամ ինչ-ինչ պատճառներով անիրագործելի, ապա այդ դրույթը կհամարվի անջատելի սույն Օգտագործման պայմաններից և որևէ կերպ չի ազդի սույն Օգտագործման պայմանների մնացյալ չհամարվող վավերականության կամ կիրառելիության վրա: անվավեր կամ անիրագործելի:Հրաժարում պատասխանատվությունից:


Տեղեկատվությունը տրամադրվում է LACPECHVC-ի կողմից և չնայած մենք փորձում ենք արդիական և ճիշտ պահել տեղեկատվությունը, մենք որևէ ձևի, հստակ կամ ենթադրյալ երաշխիքներ չենք տալիս կայքի ամբողջականության, ճշգրտության, հուսալիության, համապատասխանության կամ մատչելիության վերաբերյալ: կամ ցանկացած նպատակով կայքում պարունակվող տեղեկատվությունը, ապրանքները, ծառայությունները կամ հարակից գրաֆիկան: Ցանկացած վստահություն, որը դուք դնում եք նման տեղեկատվության վրա, հետևաբար խստորեն ձեր ռիսկով է: Մենք ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չենք կրելու որևէ կորստի կամ վնասի համար, ներառյալ առանց սահմանափակման, անուղղակի կամ հետևանքային կորստի կամ վնասի, կամ որևէ կորստի կամ վնասի համար, որը բխում է այս կայքի օգտագործման հետևանքով կամ դրա հետ կապված տվյալների կորստից կամ շահույթից: . Այս կայքի միջոցով դուք կարող եք կապել այլ կայքերի, որոնք չեն գտնվում LACPECHVC-ի և LA Best Babies Network-ի վերահսկողության տակ: Մենք վերահսկողություն չունենք այդ կայքերի բնույթի, բովանդակության և հասանելիության վրա: Ցանկացած հղումների ներառումը պարտադիր չէ, որ ենթադրի առաջարկություն կամ հաստատում է դրանցում արտահայտված տեսակետները: Այնուամենայնիվ, LACPECHVC, LA Best Babies Network-ը պատասխանատվություն չի կրում և պատասխանատվություն չի կրելու այն համար, որ կայքը ժամանակավորապես անհասանելի է մեր վերահսկողությունից դուրս տեխնիկական խնդիրների պատճառով: