درباره این eDirectory:


در سال 2019، گروهی از سازمان‌های اجتماعی و بیمارستان‌ها این فهرست را راه‌اندازی کردند تا به افراد باردار و خانواده‌ها کمک کنند تا خدمات رایگان ویزیت از خانه را در منطقه لس آنجلس پیدا کنند. چند سال بعد، خدمات دولا اضافه شد.

امروزه، eDirectory شامل بیش از 35 سازمان اجتماعی و بیمارستان است که به خانواده ها ویزیت در منزل و حمایت دولا ارائه می کنند. فقط به چند سوال پاسخ دهید و این فهرست به شما نشان می دهد که چه برنامه هایی در دسترس هستند.


اکنون جستجوی خود را شروع کنید!


کنسرسیوم بازدید از خانه پری ناتال و اوایل دوران کودکی شهرستان لس آنجلس، توسعه eDirectory را رهبری کرد. اکنون، LA Best Babies Network آن را مدیریت و نگهداری می کند. بودجه سخاوتمندانه توسط First 5 LA ارائه می شود.