شرایط استفاده از خدمات:


تشکر از بازدید شما از وب سایت ما. ما از شما می‌خواهیم قبل از استفاده از وب‌سایت ما، متن این شرایط استفاده و تمام اسناد مرتبط با متن این شرایط استفاده (در مجموع \"شرایط استفاده\") را به دقت بررسی کنید. این شرایط استفاده یک توافقنامه مجوز الزام آور را ایجاد می کند که بر استفاده شما از این وب سایت حاکم است. شما موافقت می‌کنید که به تمام بخش‌های این شرایط استفاده که در مورد هر روشی که از این وب‌سایت استفاده می‌کنید، قابل اجرا باشید. اگر با هیچ بخشی از این شرایط استفاده موافق نیستید، نمی توانید از این وب سایت به روشی که توسط این بخش از این شرایط استفاده حاکم است استفاده کنید. لطفاً سیاست حفظ حریم خصوصی و سلب مسئولیت ما را که بر استفاده شما از وب سایت ما نیز حاکم است، مرور کنید. سیاست حفظ حریم خصوصی و امنیت در متن این شرایط استفاده گنجانده شده است. مگر اینکه در غیر این صورت ذکر شده باشد، تمام محتویات این وب سایت، از جمله، بدون محدودیت، تمام متن ها، برنامه ها، محصولات، فرآیندها، فناوری، اطلاعات، محتوا و سایر مطالب، همراه با کلیه حقوق چاپ، علائم تجاری، لباس های تجاری و/یا سایر مالکیت های معنوی موجود در آن ( در مجموع، «محتواها»)، و مجموعه (به معنای مجموعه، ترتیب، و مونتاژ) متعلق به ما یا اشخاص ثالثی هستند که مجوز چنین محتواهایی را به ما داده اند. چنین مطالبی توسط قوانین کپی رایت ایالات متحده و بین المللی محافظت می شود. ما از طرف خود و اعطای مجوز به صراحت تمام حقوق، از جمله، بدون محدودیت، حقوق مالکیت معنوی، در این وب سایت و کلیه مطالب و گردآوری مطالبی که هر از گاهی در این وب سایت موجود است را برای خود محفوظ می داریم. دسترسی به این سایت به شما یا هر کاربر دیگر وب سایت هیچ گونه مجوز یا حقوق دیگری برای وب سایت، محتوا یا گردآوری مطالب اعطا نمی کند و تلقی نمی شود. ما این وب سایت را به صورت "همانطور که هست" بدون هیچ گونه ضمانت نامه ای اعم از صریح یا ضمنی در اختیار شما قرار می دهیم. تا آنجایی که طبق قانون قابل اجرا مجاز است، بدینوسیله تمام ضمانت‌های صریح یا ضمنی، از جمله، اما نه محدود به، ضمانت‌های تجارت، تناسب برای یک هدف خاص، عنوان و عدم نقض را سلب می‌کنیم. بدون محدود کردن موارد فوق، ما هیچ گونه اظهارنظر یا تضمینی نمی کنیم که (الف) اطلاعات یا سایر مطالب موجود در وب سایت ما بدون خطا باشد، (ب) نقص در وب سایت ما اصلاح شود، (ج) وب سایت ما یا آن سرورها عاری از ویروس یا سایر مؤلفه های مضر هستند و/یا (د) وب سایت ما به طور مداوم و بدون وقفه قابل دسترسی خواهد بود. علاوه بر این، ما هیچ گونه اظهارنظر یا ضمانتی در مورد استفاده، دقت، قابلیت اطمینان و/یا کامل بودن اطلاعات یا سایر مطالب موجود در وب سایت خود نمی دهیم. ما ممکن است پیوندهایی از وب‌سایت خود به سایت‌های دیگر برای راحتی بازدیدکنندگان خود ارائه دهیم. ما هیچ کنترلی بر محتوای پست شده در آن سایت های پیوند داده شده نداریم، که همه آنها شرایط استفاده و سیاست های حفظ حریم خصوصی جداگانه دارند. ما هیچ اظهارنظری در مورد استفاده، دقت، قابلیت اطمینان و/یا کامل بودن اطلاعات یا سایر مطالب موجود در آن نداریم. پیوندها به سایت های شخص ثالث به معنای وابستگی یا حمایت مالی یا تأیید این سایت ها یا اشخاص ثالثی که چنین سایت هایی را اداره می کنند نیست. هنگامی که به سایت دیگری پیوند می دهید، مشمول شرایط استفاده و سیاست حفظ حریم خصوصی و امنیتی آن سایت هستید و با مسئولیت خود از آن سایت استفاده می کنید. ما تمام سایت‌های شخص ثالث مرتبط با این وب‌سایت یا چارچوب‌بندی آن را بررسی نکرده‌ایم و مسئولیتی در قبال محتوای صفحات موجود در چنین سایت‌های شخص ثالث نداریم. با ورود به این وب‌سایت، تأیید و موافقت می‌کنید که LACPECHVC تمام سایت‌های شخص ثالث مرتبط با این وب‌سایت یا چارچوب‌بندی آن را بررسی نکرده است و مسئولیتی در قبال محتوای هیچ‌یک از صفحات این سایت‌های شخص ثالث ندارد. ما هیچ گونه تضمین یا تضمینی در مورد امنیت اطلاعات (از جمله، بدون محدودیت، کارت اعتباری و سایر اطلاعات شخصی) که ممکن است داشته باشید یا از شما خواسته شود به شخص ثالث بدهید، نمی دهیم، و بدین وسیله شما به طور غیرقابل برگشتی از هرگونه ادعایی علیه خود چشم پوشی می کنید. ما با توجه به چنین سایت های شخص ثالث و محتوای آنها. لینک دادن شما به هر سایت یا هر صفحه دیگری که به این سایت‌ها متصل است به عهده خودتان است. ما هیچ گونه مسئولیتی را در قبال رفتار، اعمال یا کوتاهی هایی که در این وب سایت رخ می دهد نمی پذیریم. ما تحت هیچ شرایطی در قبال شما در قبال خسارات تبعی، اتفاقی یا خاص، از جمله هرگونه سود از دست رفته یا از دست دادن داده‌ها، مسئولیتی نخواهیم داشت، حتی اگر ادعا کنید که چنین خسارت‌هایی را به ما اطلاع داده‌اید، یا در قبال هرگونه ادعای اشخاص ثالث. شما موافقت می کنید که با هزینه خود ما را از هرگونه مسئولیت، هزینه ها (از جمله هزینه های وکیل) و/یا هزینه های ناشی از یا مربوط به نقض یا نقض شرایط استفاده، غرامت، دفاع و بی ضرر نگه دارید. شما موافقت می کنید که صلاحیت و محل برگزاری هر گونه رسیدگی حقوقی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از شرایط استفاده یا مربوط به شرایط استفاده یا مالکیت، بهره برداری یا نگهداری از این وب سایت منحصراً در ایالت مناسب یا در مواردی که صلاحیت موضوعی مناسب است حل شود. ، دادگاه فدرال در شهرستان لس آنجلس، کالیفرنیا. همه این اختلافات باید توسط قوانین ایالت کالیفرنیا کنترل و تفسیر شوند. شما موافقت می‌کنید که ما می‌توانیم این شرایط استفاده را به صلاحدید خود، بدون اطلاع شما، اصلاح کنیم و حق دسترسی شما به این وب‌سایت مشروط به رعایت جدیدترین نسخه این شرایط استفاده است. شما همچنین موافقت می کنید که ما ممکن است در هر زمانی تمام یا بخشی از این وب سایت و/یا خدمات موجود در این وب سایت را بدون اطلاع قبلی یا دلیلی تغییر دهیم. ما ممکن است تمام یا بخشی از این شرایط استفاده و/یا تمام یا هر بخشی از این وب سایت را بدون اطلاع قبلی یا دلیلی در هر زمانی خاتمه دهیم. شما موافقت می‌کنید که به هر دلیلی از تمام بخش‌های قابل اجرا این وب‌سایت استفاده نکنید، اگر در هر زمانی دسترسی شما به تمام یا بخشی از این وب‌سایت را قطع کنیم، تمام یا بخشی از این شرایط استفاده را فسخ کنیم، یا اینکه شما با آن موافق نیستید. تمام یا هر بخشی از این شرایط استفاده. اگر در هر زمانی با بخشی از بدنه این شرایط استفاده یا سیاست حفظ حریم خصوصی و امنیت موافق نیستید، باید فوراً استفاده از این وب سایت را متوقف کنید. این شرایط استفاده شامل کل توافق بین شما و ما در رابطه با شما است دسترسی و استفاده از این وب سایت و جایگزینی هرگونه نمایندگی یا توافق نامه قبلی یا همزمان. این شرایط استفاده بر حقوق و تعهدات قانونی ما حاکم است. هر گونه حقوقی که به صراحت توسط این شرایط استفاده اعطا نشده است توسط ما محفوظ است. این توافقنامه را نمی توان به طور صریح یا ضمنی اصلاح کرد، مگر آنچه در بخش 11 در بالا ذکر شده است. اگر هر یک از مفاد این شرایط استفاده نامعتبر یا به دلایلی غیرقابل اجرا تلقی شود، آن شرط از این شرایط استفاده قابل تفکیک تلقی می شود و به هیچ وجه بر اعتبار یا اجرایی بودن باقیمانده این شرایط استفاده که تلقی نمی شود تأثیر نمی گذارد. نامعتبر یا غیرقابل اجراسلب مسئولیت:


اطلاعات توسط LACPECHVC ارائه شده است و در حالی که ما تلاش می کنیم اطلاعات را به روز و صحیح نگه داریم، هیچ گونه اظهارنظر یا ضمانت نامه ای، صریح یا ضمنی، در مورد کامل بودن، دقت، قابلیت اطمینان، مناسب بودن یا در دسترس بودن با توجه به وب سایت ارائه نمی کنیم. یا اطلاعات، محصولات، خدمات، یا گرافیک های مرتبط موجود در وب سایت برای هر منظور. بنابراین هرگونه اتکای شما به چنین اطلاعاتی کاملاً در معرض خطر شما است. ما به هیچ وجه مسئول هیچ گونه ضرر و زیان نخواهیم بود، از جمله بدون محدودیت، ضرر یا خسارت غیرمستقیم یا تبعی، یا هرگونه ضرر و زیان ناشی از از دست دادن داده ها یا سود ناشی از یا در ارتباط با استفاده از این وب سایت. . از طریق این وب سایت می توانید به وب سایت های دیگری که تحت کنترل LACPECHVC و LA Best Babies Network نیستند پیوند دهید. ما هیچ کنترلی بر ماهیت، محتوا و در دسترس بودن آن سایت ها نداریم. گنجاندن هر یک از پیوندها لزوماً به معنای توصیه یا تأیید نظرات بیان شده در آنها نیست. تمام تلاش ها برای راه اندازی وب سایت و راه اندازی بدون مشکل است. با این حال، LACPECHVC، LA Best Babies Network هیچ مسئولیتی در قبال در دسترس نبودن وب‌سایت موقتاً به دلیل مسائل فنی خارج از کنترل ما بر عهده نمی‌گیرد و مسئولیتی نخواهد داشت.