เกี่ยวกับ eDirectory นี้:


ในปี 2019 กลุ่มองค์กรชุมชนและโรงพยาบาลได้เปิดตัวไดเรกทอรีนี้เพื่อช่วยให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวค้นพบบริการเยี่ยมบ้านฟรีในพื้นที่แอลเอ ไม่กี่ปีต่อมา ได้มีการเพิ่มบริการ doula

ปัจจุบัน eDirectory ประกอบด้วยองค์กรชุมชนและโรงพยาบาลมากกว่า 35 แห่งที่ให้บริการเยี่ยมบ้านและสนับสนุน doula แก่ครอบครัว เพียงตอบคำถามสองสามข้อ แล้วไดเร็กทอรีนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่ามีโปรแกรมใดบ้าง


เริ่มการค้นหาของคุณตอนนี้!


สมาคมการเยี่ยมบ้านปริกำเนิดและปฐมวัยของเทศมณฑลแอลเอ เป็นผู้นำการพัฒนา eDirectory ขณะนี้ LA Best Babies Network จัดการและบำรุงรักษา เงินทุนได้รับการจัดสรรอย่างไม่เห็นแก่ตัวจาก First 5 LA