Tungkol sa eDirectory na ito:


Noong 2019, isang grupo ng mga organisasyong pangkomunidad at ospital ang naglunsad ng direktoryo na ito para tulungan ang mga buntis at pamilya na makahanap ng mga libreng serbisyo sa pagbisita sa bahay sa lugar ng LA. Pagkalipas ng ilang taon, idinagdag ang mga serbisyo ng doula.

Sa ngayon, ang eDirectory ay kinabibilangan ng higit sa 35 mga organisasyon ng komunidad at mga ospital na nagbibigay ng pagbisita sa bahay at suporta sa doula sa mga pamilya. Sagutin lamang ang ilang tanong, at ipapakita sa iyo ng direktoryong ito kung anong mga programa ang magagamit.


Simulan ang iyong paghahanap ngayon!


Pinangunahan ng LA County Perinatal at Early Childhood Home Visitation Consortium ang pagbuo ng eDirectory. Ngayon, ang LA Best Babies Network ang namamahala at nagpapanatili nito. Ang pagpopondo ay bukas-palad na ibinibigay ng First 5 LA.