Mga Tuntunin ng Paggamit:


Salamat sa pagbisita sa website na ito. Mangyaring maingat na suriin ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito bago gamitin ang website na ito. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nagtatag ng isang umiiral na kasunduan sa lisensya na namamahala sa iyong paggamit sa website na ito. Sumasang-ayon kang mapasailalim sa lahat ng bahagi ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito na naaangkop sa anumang paraan kung saan mo ginagamit ang website na ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, hindi mo maaaring gamitin ang website na ito sa paraang pinamamahalaan ng naturang bahagi ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Pakisuri din ang aming Patakaran sa Privacy at Disclaimer, na namamahala din sa iyong paggamit sa website na ito. Ang Patakaran sa Privacy at Seguridad ay isinama sa katawan ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Maliban kung binanggit, lahat ng nilalaman ng website na ito, kasama, nang walang limitasyon, lahat ng teksto, programa, produkto, proseso, teknolohiya, impormasyon, nilalaman at iba pang mga materyales, kasama ang lahat ng copyright, trademark, trade dress at/o iba pang intelektwal na ari-arian doon ( sama-sama, "Mga Nilalaman"), at ang compilation (ibig sabihin ang koleksyon, pag-aayos, at pagpupulong) ay pagmamay-ari namin, o ng mga third party na nagbigay ng lisensya sa mga naturang Content sa amin. Ang mga naturang Nilalaman ay protektado ng mga batas sa copyright ng US at internasyonal. Kami, sa ngalan ng aming sarili at ng aming mga tagapaglisensya, ay malinaw na inilalaan ang lahat ng mga karapatan, kabilang ang, nang walang limitasyon, mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, sa website na ito at lahat ng Mga Nilalaman at pagsasama-sama ng Mga Nilalaman sa pana-panahong magagamit sa website na ito. Ang pag-access sa Site na ito ay hindi nagbibigay, at hindi dapat ituring na nagbibigay, sa iyo o sa sinumang iba pang gumagamit ng website ng anumang lisensya o iba pang mga karapatan sa website, ang Mga Nilalaman o ang pagsasama-sama ng Mga Nilalaman. Ibinibigay namin ang website na ito sa iyo sa "as is" na batayan nang walang anumang warranty ng anumang uri, hayag man o ipinahiwatig. Sa lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, sa pamamagitan nito ay itinatanggi namin ang lahat ng mga warranty, ipinahayag o ipinahiwatig, kabilang ngunit hindi limitado sa, mga garantiya ng kakayahang maikalakal, angkop para sa isang partikular na layunin, titulo at hindi paglabag. Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, hindi kami gagawa ng anumang representasyon o garantiya na (a) ang impormasyon o iba pang materyal na makukuha sa aming website ay magiging walang error, (b) ang mga depekto sa aming website ay itatama, (c) aming website o nito ang mga server ay walang mga virus o iba pang mapaminsalang bahagi at/o (d) ang aming Website ay magiging secure, patuloy na maa-access at walang pagkaantala. Dagdag pa, hindi kami gumagawa ng anumang mga representasyon o warranty tungkol sa paggamit, katumpakan, pagiging maaasahan, at/o pagkakumpleto ng impormasyon o iba pang materyal na magagamit sa aming website. Maaari kaming magbigay ng mga link mula sa aming website patungo sa iba pang mga site bilang kaginhawahan sa aming mga bisita. Wala kaming kontrol sa nilalamang nai-post sa mga naka-link na site, na lahat ay may magkahiwalay na tuntunin ng paggamit at mga patakaran sa privacy. Hindi kami gumagawa ng mga representasyon tungkol sa paggamit, katumpakan, pagiging maaasahan, at/o pagkakumpleto ng anumang impormasyon o iba pang materyal na magagamit doon. Ang mga link sa mga site ng third party ay hindi nilayon at hindi nagpapahiwatig ng kaugnayan sa o sponsorship o pag-endorso ng mga site na ito o ng mga third party na nagpapatakbo ng mga naturang site. Kapag nag-link ka sa isa pang site, napapailalim ka sa mga tuntunin ng paggamit at patakaran sa privacy at seguridad ng site na iyon at gamitin ang site na iyon sa iyong sariling peligro. Hindi namin nasuri ang lahat ng mga site ng third party na naka-link o nag-frame sa website na ito at hindi kami mananagot para sa mga nilalaman ng anumang mga pahina na nilalaman sa naturang mga site ng third party. Sa pamamagitan ng pagpasok sa Website na ito, kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Los Angeles County Perinatal & Early Childhood Home Visitation Consortium ay hindi nasuri ang lahat ng mga third party na site na naka-link o nag-frame sa website na ito at hindi responsable para sa nilalaman ng anumang mga pahina ng naturang mga third party na site. Hindi kami gumagawa ng anumang representasyon o warranty tungkol sa seguridad ng anumang impormasyon (kabilang ang, nang walang limitasyon, credit card at iba pang personal na impormasyon) na maaaring mayroon ka o maaaring hilingin na ibigay sa sinumang ikatlong partido, at sa pamamagitan nito ay hindi mo mababawi ang anumang paghahabol laban sa sa amin patungkol sa naturang mga third party na site at sa kanilang nilalaman. Ang iyong pag-link sa anumang mga site o sa anumang iba pang mga pahina na konektado sa mga naturang site ay nasa iyong sariling peligro. Hindi kami tumatanggap ng anumang pananagutan para sa anumang pag-uugali, kilos o pagkukulang na nagaganap sa Website na ito. Sa anumang pagkakataon, hindi kami mananagot sa iyo para sa anumang kahihinatnan, hindi sinasadya o espesyal na pinsala, kabilang ang anumang nawalang kita o pagkawala ng data, kahit na inaangkin mo na naabisuhan mo kami tungkol sa mga naturang pinsala, o para sa anumang paghahabol ng anumang mga third party. Sumasang-ayon ka na magbayad ng danyos, ipagtanggol, at panatilihin kaming hindi nakakapinsala, sa iyong sariling gastos, mula sa at laban sa anumang pananagutan, mga bayarin (kabilang ang mga bayad sa abogado) at/o mga gastos na nagmumula sa o nauugnay sa iyong paglabag o paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit. Sumasang-ayon ka na ang hurisdiksyon sa at lugar sa anumang legal na paglilitis nang direkta o hindi direktang nagmumula sa o nauugnay sa Mga Tuntunin ng Paggamit o ang pagmamay-ari, pagpapatakbo o pagpapanatili ng website na ito ay dapat lutasin ng eksklusibo sa naaangkop na estado o, kung saan naaangkop ang hurisdiksyon ng paksa. , pederal na hukuman sa Los Angeles County, California. Ang lahat ng naturang mga hindi pagkakaunawaan ay pamamahalaan at bigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng Estado ng California. Sumasang-ayon ka na maaari naming baguhin ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito sa aming sariling paghuhusga, nang walang abiso sa iyo, at na ang iyong karapatan na ma-access ang website na ito ay nakakondisyon sa iyong pagsunod sa pinakabagong bersyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Sumasang-ayon ka pa na maaari naming baguhin ang lahat o anumang bahagi ng website na ito at/o anumang serbisyong available sa website na ito nang walang abiso o dahilan anumang oras. Maaari naming wakasan ang lahat o anumang bahagi ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at/o lahat o anumang bahagi ng Website na ito nang walang abiso o dahilan anumang oras. Sumasang-ayon kang hindi gamitin ang lahat ng naaangkop na bahagi ng Website na ito para sa anumang dahilan kung sa anumang oras ay wakasan namin ang iyong pag-access sa lahat o anumang bahagi ng Website na ito, winakasan namin ang lahat o anumang bahagi ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, o hindi ka sumasang-ayon sa lahat o anumang bahagi ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Kung sa anumang oras ay hindi ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng katawan ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o ang Patakaran sa Pagkapribado at Seguridad, dapat mong ihinto kaagad ang paggamit sa website na ito. Binubuo ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ang buong kasunduan sa pagitan mo at sa amin na may kaugnayan sa iyong pag-access at paggamit sa website na ito at pinapalitan ang anumang nauna o kasabay na mga representasyon o kasunduan. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay dapat mamamahala sa aming mga legal na karapatan at obligasyon. Anumang mga karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nakalaan sa amin. Ang Kasunduang ito ay maaaring hindi mabago, hayag man o sa pamamagitan ng implikasyon. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay itinuring na hindi wasto o sa ilang kadahilanan ay hindi maipapatupad, kung gayon ang probisyong iyon ay ituring na maaaring ihiwalay mula sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at hindi sa anumang paraan ay makakaapekto sa bisa o pagpapatupad ng nalalabi sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito na hindi itinuring na hindi wasto o hindi maipapatupad.Disclaimer:


Ang impormasyon ay ibinibigay ng Los Angeles County Perinatal & Early Childhood Home Visitation Consortium, at habang sinisikap naming panatilihing napapanahon at tama ang impormasyon, hindi kami gumagawa ng anumang representasyon o warranty ng anumang uri, hayag o ipinahiwatig, tungkol sa pagkakumpleto, katumpakan , pagiging maaasahan, kaangkupan o availability na may kinalaman sa website o sa impormasyon, mga produkto, serbisyo, o mga kaugnay na graphics na nakapaloob sa website para sa anumang layunin. Anumang pag-asa na ilalagay mo sa naturang impormasyon ay samakatuwid ay nasa iyong sariling peligro. Sa anumang pagkakataon kami ay mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala kabilang ang walang limitasyon, hindi direkta o kinahinatnan na pagkawala o pinsala, o anumang pagkawala o pinsala anuman na nagmumula sa pagkawala ng data o mga kita na nagmumula sa, o may kaugnayan sa, paggamit ng website na ito . Sa pamamagitan ng website na ito nagagawa mong mag-link sa iba pang mga website na hindi nasa ilalim ng kontrol ng Los Angeles County Perinatal & Early Childhood Home Visitation Consortium o LA Best Babies Network. Wala kaming kontrol sa kalikasan, nilalaman at pagkakaroon ng mga site na iyon. Ang pagsasama ng anumang mga link ay hindi nangangahulugang nagpapahiwatig ng isang rekomendasyon o nag-eendorso ng mga pananaw na ipinahayag sa loob ng mga ito. Ang bawat pagsusumikap ay ginawa upang mapanatiling maayos ang website at tumatakbo nang maayos. Gayunpaman, alinman sa Los Angeles County Perinatal & Early Childhood Home Visitation Consortium o LA Best Babies Network ay hindi mananagot para sa, at hindi mananagot para sa, ang website na pansamantalang hindi magagamit dahil sa mga teknikal na isyu na lampas sa aming kontrol.