Giới thiệu về Thư mục điện tử này:


Năm 2019, một nhóm tổ chức cộng đồng và bệnh viện đã ra mắt danh mục này để giúp những người mang thai và gia đình tìm các dịch vụ thăm khám tại nhà miễn phí ở khu vực LA. Vài năm sau, dịch vụ doula được bổ sung.

Ngày nay, eDirectory bao gồm hơn 35 tổ chức cộng đồng và bệnh viện cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà và hỗ trợ doula cho các gia đình. Chỉ cần trả lời một số câu hỏi và thư mục này sẽ cho bạn biết những chương trình nào có sẵn.


Bắt đầu tìm kiếm của bạn bây giờ!


Hiệp hội Thăm viếng Nhà chu sinh và Mầm non của Quận LA đã dẫn đầu việc phát triển Thư mục điện tử. Hiện nay, LA Best Babies Network quản lý và duy trì nó. Nguồn tài trợ được cung cấp rộng rãi bởi First 5 LA.