Chính sách bảo mật:


Chào mừng đén với website của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng sau. Vui lòng xem xét cẩn thận các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên sử dụng trang web này.... LACPECHVC nhận thấy mối quan tâm của công chúng về quyền riêng tư trên Internet. Tuyên bố về quyền riêng tư này thiết lập cách các nhà điều hành trang web này sử dụng thông tin được thu thập về bạn từ lần truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi. Phần sau đây mô tả cách thu thập thông tin tùy thuộc vào hoạt động của bạn tại trang web này: Nếu bạn đọc hoặc tải xuống thông tin: Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin cho mục đích thống kê. Ví dụ: chúng tôi có thể đếm số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau trên trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi làm cho chúng hữu ích hơn. Thông tin được thu thập có thể bao gồm các mục như tên và miền của máy chủ mà bạn truy cập Internet, địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính bạn đang sử dụng hoặc phần mềm trình duyệt và hệ điều hành của bạn. Thông tin này không nhận dạng cá nhân bạn. Nếu bạn gửi E-mail đến trang web này: Bằng cách gửi cho chúng tôi một tin nhắn thư điện tử, bạn có thể gửi cho chúng tôi thông tin cá nhân (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email của bạn, v.v.). Chúng tôi có thể lưu trữ tên và địa chỉ của người yêu cầu để phản hồi yêu cầu hoặc giải quyết vấn đề email của bạn. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba: Trang web của chúng tôi cũng chứa các liên kết đến thông tin trên các trang web do các cơ quan và tổ chức tư nhân khác duy trì. Khi bạn truy cập một tài liệu riêng lẻ liên kết bạn đến một trang web khác, bạn phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của trang web chứa tài liệu đó. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý: Đối với thông tin có sẵn từ trang web này, cả LACPECHVC và bất kỳ nhân viên nào của LACPECHVC đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bảo hành về khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Cung cấp cho khách truy cập quyền truy cập ẩn danh: Bạn có thể truy cập trang chủ trang web của chúng tôi và duyệt trang web của chúng tôi mà không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Đặc tả mục đích và thu thập dữ liệu: Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ khách truy cập khi họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập thông tin về khách truy cập từ các nguồn khác, chẳng hạn như hồ sơ hoặc cơ quan công cộng hoặc tổ chức tư nhân.