Thăm nhà - nó là gì?Mang thai và nuôi dạy con cái thật khó khăn. Các chương trình thăm nhà cung cấp cho cha mẹ những lời khuyên và công cụ để giúp họ có được một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh dễ dàng hơn.

• Tất cả đều miễn phí và tự nguyện, có nghĩa là những gia đình đăng ký không bao giờ phải trả bất kỳ khoản nào và có thể chọn ngừng tham gia bất kỳ lúc nào.

• Sau khi đăng ký, gia đình sẽ có người đến thăm nhà riêng. Chuyên gia được đào tạo này sẵn sàng trả lời các câu hỏi, cung cấp các mẹo nuôi dạy con cái và tìm các tài nguyên hữu ích. Tùy thuộc vào chương trình, gia đình có thể gặp họ hàng tuần, hàng tháng hoặc ít thường xuyên hơn.

• Hỗ trợ thăm nhà có thể trực tiếp, ảo (trực tuyến), qua điện thoại hoặc kết hợp những hình thức này.Xem những gì có sẵn!

Các câu hỏi thường gặpĐây là những cuộc gặp đã được lên lịch mà cha mẹ có với khách đến thăm nhà để thảo luận về các chủ đề nhằm nâng cao sức khỏe tổng thể của gia đình và sự phát triển lành mạnh của trẻ. Những cuộc họp này cũng giúp các gia đình tìm hiểu về các nguồn lực cộng đồng.

Nó phụ thuộc vào chương trình – có thể là hàng tuần, hàng tháng hoặc vài tháng một lần.

Gia đình có thể quyết định điều gì phù hợp với họ. Phụ huynh có thể muốn đến thăm trực tiếp tại nhà hoặc một địa điểm thuận tiện khác. Hoặc các chuyến thăm có thể được thực hiện qua mạng (trực tuyến).

Tất cả đều miễn phí!

Một số chương trình dành cho những người lần đầu làm cha mẹ, nhưng hầu hết đều phục vụ các gia đình cho dù họ có bao nhiêu con. Danh mục này được thiết kế để giúp các gia đình tìm thấy những gì tốt nhất cho họ.

Nó phụ thuộc vào chương trình. Một số cung cấp dịch vụ trong thời kỳ mang thai và cho đến sinh nhật thứ 5 của trẻ, nhưng một số khác cung cấp dịch vụ trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Không - chúng không giống nhau. Mặc dù có thể có một số điểm trùng lặp trong các dịch vụ họ cung cấp nhưng chúng khác nhau. Những người đủ điều kiện tham gia chương trình doula và chương trình thăm nhà được khuyến khích tham gia cả hai.

Đúng! Bạn có thể đăng ký cả hai.